קבוצות דיון

RSS לשון על קצה הלשון

 • 2: פולמוס נאמ"ן 27 בפברואר 2020
  מצאתי עתה המשך לפולמוס הנ"ל (מסוכות תשע"ח): קונטרס נשמע קולם - בענין שנויי נוסחאות בתפילה/ ללוש, שמעון והנה קישור למהדורה עדכנית. ‫בתאריך יום ד׳, 1 במרץ 2017 ב-16:28 מאת אוריאל פרנק :‬ > > - מצ"ב חוברת "גודר פרץ" שנכתבה נגד דקדוקי איש מצליח (בצירוף הסכמות > מגדולי
 • שיחַ ושיחָה על הפתח הגנובה 26 בפברואר 2020
  משנכנס אדר מרבין בשמחה. במשלוח מנות לשוני ומשמח, לשתף אתכם אני היום שמח. ראו הצרופה שתלמידי חיבר יתברך וישתבח שם היוצר. חודש טוב, אפ"ר
 • שְגִיעוֹט קְטִיב 26 בפברואר 2020
  https://textratz.co.il/%D7%A9%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%98-%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91/ שגיעוט קטיב זה משהו שלצערנו נפוץ יותר משנדמה. האם כותבים מקסימום או מכסימום? איננה או אינה? לולי או לולא? מה זה 'למצער'? מה זה 'בכדי'? ומהי הטעות הנפוצה ביותר?

RSS רוחב לשון

 • 2: פולמוס נאמ"ן 27 בפברואר 2020
  מצאתי עתה המשך לפולמוס הנ"ל (מסוכות תשע"ח): קונטרס נשמע קולם - בענין שנויי נוסחאות בתפילה/ ללוש, שמעון והנה קישור למהדורה עדכנית. ‫בתאריך יום ד׳, 1 במרץ 2017 ב-16:28 מאת אוריאל פרנק :‬ > > - מצ"ב חוברת "גודר פרץ" שנכתבה נגד דקדוקי איש מצליח (בצירוף הסכמות > מגדולי
 • עוד על "אילנות טובים" 27 בפברואר 2020
  מתוך מאמרי: "אילנות טובים" בתוך נוסח ברכת האילנות מצוי בחלק מכתבי היד של הסמ"ק - ספר מצוות קטן לר' יצחק מקורביל ("עמודי גולה" עם ביאור צביון העמודים, תשמ"ז, חלק ה עמ' קמח, הערה שנד); בבית הבחירה לר' מנחם המאירי בראש השנה יא, א – בניגוד לדברי עצמו במסכת ברכות שם; בשער הראיה של 'ספר הפרדס' […]
 • 6: לָמוּל / לִמּוֹל 27 בפברואר 2020
  גם במהדורת מפעל משנה תורה ניקדו בהל' מילה "לָמוּל" (אף שהדפיסו כמסורת תימן: "בבריתו שלאברהם").

RSS מתורגמן

 • Fwd: סגולת הססגונא-סרגונא, גבאי-חזן-שמש הכל הפוך, תחקיר במיקום ה"ידות" לדעת אונקלוס, גילוי משעי"ר בשיער השעיר... 26 בפברואר 2020
  ---------- Forwarded message --------- מאת: יהודה גנוט ‪Date: יום ד׳, 26 בפבר׳ 2020 ב-10:14‬ ‪Subject: סגולת הססגונא-סרגונא, גבאי-חזן-שמש הכל הפוך, תחקיר במיקום ה"ידות" לדעת אונקלוס, גילוי משעי"ר בשיער השעיר...‬ To: חודש טוב שמח ומבורך. בקשה כידוע לכולכם אין תרגום אונקלוס על
 • 8: שדר או שלח? עלון שבועי מס' 8 + 24 בפברואר 2020
  הטור הסופי על ילתא פורסם בעמוד 4. ובסופו קישור למאמר המורחב שגם מצ"ב יצוין שגם בעמוד 1 יש התייחסות לסיפור זה. ---------- Forwarded message --------- מאת: ‪Date: יום ב׳, 24 בפבר׳ 2020 ב-14:38‬ ‪Subject: עלון שבועי מס' 8 + עדכונים + "מטבע הדף היומי"‬ To: (עקב תקלה - נשלח
 • השורש "שים" בתרגומו של אונקלוס 21 בפברואר 2020
  יישר ---------- Forwarded message --------- ‪Date: יום ו׳, 21 בפבר׳ 2020 ב-9:53‬ ‪Subject: השורש "שים" בתרגומו של אונקלוס‬ לרב אוריאל פרנק רב, לקראת שבת זו הכנתי דרשה שבין היתר דנה בפועל המופיע בפסוק הראשון שבפרשתנו הלוא היא המילה "תשים" שנראית במבט ראשון קצת תמוהה, עיין על כך רש"י ומפרשים

RSS שקלא וטריא

 • 2: פולמוס נאמ"ן 27 בפברואר 2020
  מצאתי עתה המשך לפולמוס הנ"ל (מסוכות תשע"ח): קונטרס נשמע קולם - בענין שנויי נוסחאות בתפילה/ ללוש, שמעון והנה קישור למהדורה עדכנית. ‫בתאריך יום ד׳, 1 במרץ 2017 ב-16:28 מאת אוריאל פרנק :‬ > > - מצ"ב חוברת "גודר פרץ" שנכתבה נגד דקדוקי איש מצליח (בצירוף הסכמות > מגדולי
 • פסקי הגאון הרב יוסף קאפח זצ"ל 13 בפברואר 2020
  פסקי הגאון הרב יוסף קאפח זצ"ל כשלוש מאות תשובות קצרות ...
 • 2 אילן אילן, מה אברך בראייתך? 11 בפברואר 2020
  שלום, מצ"ב טיוטת מאמר לקראת פרסום. אם יש לכם משוב, אשמח לקבלו בהקדם. תזכו למצוות כל טוב אפ"ר

RSS על הא ועל דא

RSS על דא ועל גא

 • Take part - For the love of His people‏ 18 בנובמבר 2018
  https://drive.google.com/file/d/12DINhhyryrw5UqQFfersCxX4P1oCamOG/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1HoD8LXgGjdeOi4hEtQIMq_0XN415q-dU/view?usp=sharing Please pass on to whom you think would be interested in participating. If you want to contribute - you can contact me right now.
 • Can Bad People Do Good Things? 11 בדצמבר 2017
  From: Rationalist Judaism Date: Mon, Dec 11, 2017 at 12:46 PM Rationalist Judaism: Can Bad People Do Good Things? ------------------------------ Can Bad People Do Good Things? Posted: 11 Dec 2017 12:52 AM PST President Trump's declaration about Jerusalem, delivered as part of an excellent
 • Fw: אסור לשחרר רוצח התלמידות Re Terrorist who murdered 7 school-girls 13 באפריל 2013
  ---------- Forwarded message ---------- From: Date: Sat, Apr 13, 2013 at 11:24 PM Subject: אסור לשחרר רוצח התלמידות Re Terrorist who murdered 7 school-girls To: mattotarim אסור לשחרר רוצח התלמידות Re Terrorist who murdered 7 school-girls ----- Original