מחבר: shimon

- על קצה הלשון – נפש יהודית

- דבר תורה לשוני קצר

- הקלטות ערב העיון "לשון ותורה בחנוכה" – ה'תשפ"א – מושב שלישי

- הקלטות ערב העיון "לשון ותורה בחנוכה" – ה'תשפ"א – מושב שני

- הקלטות ערב העיון "לשון ותורה בחנוכה" – ה'תשפ"א – מושב ראשון

- אזכרת השלושים למר אברהם נפח (אלן סמית) ז"ל

- אזכרת השבעה למר אברהם נפח (אלן סמית) ז"ל

- לזכרו של מר אברהם נפח (אלן סמית) ז"ל

- "זמן תפילה לחוד" – שיבוץ פסוקים בתפילה והשפעתו על קריאת המקרא ועל פרשנותו

- "חמש עשרה קלעים" – על אי התאמה דקדוקית במין ובמספר