קטגוריה: כינוסים

- הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ז

- הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ו

- הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ה

- הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ד

- הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"א