קטגוריה: ימי עיון

- הקלטות ערב העיון "לשון ותורה בחנוכה" – ה'תשפ"א – מושב שלישי

- הקלטות ערב העיון "לשון ותורה בחנוכה" – ה'תשפ"א – מושב שני

- הקלטות ערב העיון "לשון ותורה בחנוכה" – ה'תשפ"א – מושב ראשון

- "זמן תפילה לחוד" – שיבוץ פסוקים בתפילה והשפעתו על קריאת המקרא ועל פרשנותו

- "חמש עשרה קלעים" – על אי התאמה דקדוקית במין ובמספר

- יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תש"פ

- יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ט

- יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ח

- יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ז

- יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ו