קטגוריה: ימי עיון

- יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ט

- יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ח

- יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ז

- יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ו

- יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ה

- יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ד

- יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ב