יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ט

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ח

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ז

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ו

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ה

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ד

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ב