קטגוריה: מיוחד

- אזכרת השלושים למר אברהם נפח (אלן סמית) ז"ל

- אזכרת השבעה למר אברהם נפח (אלן סמית) ז"ל

- לזכרו של מר אברהם נפח (אלן סמית) ז"ל