הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"א

הרב יואל קטן

דברי פתיחה

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


מר ליאור יעקובי

"בדקה לוי במתניתיה", בדק הבית ובדיקת חמץ

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


הרב דוד כוכב

ענייני דיומא: דגש באות א'

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


מר אליהוא שנון

ניקוי לשוננו מעבודה זרה

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין

כתר ארם צובא

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


פרופ' יוחנן ברויאר

השפעת הארמית על לשון המשנה

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


מר אברהם נפח

החִווי והאִווי

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


הרב יעקב לויפר

סימן רבים כפול

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


מר יעקב עציון

קטנית שהיא חמץ

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן