הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ד

הרב יואל קטן

דברי פתיחה

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


ד"ר אורי מלמד

ברכת האורח לבעל הבית בנוסח תימן – קורותיה וסממניה הלשוניים

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


לצפייה:


הרב דוד יוסף – רב שכונת הר-נוף

פסקי הג"ר עובדיה יוסף זצ"ל בסוגיות לשוניות

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


פרופ' אשר לאופר

מִמּוּשֵׁי קמץ בעדות ישראל

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


הרב יוסף חיים מזרחי

קבלת הוראות האריז"ל נגד הדקדוק

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


הרב דוד לאו – הרב הראשי לישראל

קדושת לשון הקודש

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


הרב אריה וואהל – רב קהילת "דגל מחנה אפרים" סדילקאב

"כי ישאלך בנך" – מה זוּ או זוֹ?

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


לצפייה:


ר' משה אוסי

השפעת הערבית על העִברית מימי החלוצים ועד ימינו

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


הרב ד"ר אפרים הלבני

שִמּוּש מֵטָפוֹרי במונח הִלכתי

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


הרב יונתן יוסף

פסקים לשוניים של הגר"ע יוסף ובנו הרב יעקב זצ"ל

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


הרב אליהו לוין

סידורי אשכנז המתחדשים

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


לצפייה:


הרב יואל קטן

דברי סיום

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן