הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ד

להורדת כל הקבצים בחבילה אחת – לחץ כאן

הרב יואל קטן

דברי פתיחה

להאזנה – לחץ כאן

לצפייה – לחץ כאן

לקובץ מקורות – לחץ כאן

ד"ר אורי מלמד

ברכת האורח לבעל הבית בנוסח תימן – קורותיה וסממניה הלשוניים

להאזנה – לחץ כאן

לצפייה – לחץ כאן

לקובץ מקורות – לחץ כאן

הרב דוד יוסף – רב שכונת הר-נוף

פסקי הג"ר עובדיה יוסף זצ"ל בסוגיות לשוניות

להאזנה – לחץ כאן

לצפייה – לחץ כאן

לקובץ מקורות – לחץ כאן

פרופ' אשר לאופר

מִמּוּשֵׁי קמץ בעדות ישראל

להאזנה – לחץ כאן

לצפייה – לחץ כאן

לקובץ מקורות – לחץ כאן

הרב יוסף חיים מזרחי

קבלת הוראות האריז"ל נגד הדקדוק

להאזנה – לחץ כאן

לצפייה – לחץ כאן

לקובץ מקורות – לחץ כאן

הרב דוד לאו – הרב הראשי לישראל

קדושת לשון הקודש

להאזנה – לחץ כאן

לצפייה – לחץ כאן

לקובץ מקורות – לחץ כאן

הרב אריה וואהל – רב קהילת "דגל מחנה אפרים" סדילקאב

"כי ישאלך בנך" – מה זוּ או זוֹ?

להאזנה – לחץ כאן

לצפייה – לחץ כאן

לקובץ מקורות – לחץ כאן

ר' משה אוסי

השפעת הערבית על העִברית מימי החלוצים ועד ימינו

להאזנה – לחץ כאן

לצפייה – לחץ כאן

לקובץ מקורות – לחץ כאן

הרב ד"ר אפרים הלבני

שִמּוּש מֵטָפוֹרי במונח הִלכתי

להאזנה – לחץ כאן

לצפייה – לחץ כאן

לקובץ מקורות – לחץ כאן

הרב יונתן יוסף

פסקים לשוניים של הגר"ע יוסף ובנו הרב יעקב זצ"ל

להאזנה – לחץ כאן

לצפייה – לחץ כאן

לקובץ מקורות – לחץ כאן

הרב אליהו לוין

סידורי אשכנז המתחדשים

להאזנה – לחץ כאן

לצפייה – לחץ כאן

לקובץ מקורות – לחץ כאן

הרב יואל קטן

דברי סיום

להאזנה – לחץ כאן

לצפייה – לחץ כאן

לקובץ מקורות – לחץ כאן