הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ה

הרב יואל קטן

דברי פתיחה

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


הרב יעקב לויפר

"היסוד הנופל" של רש"י

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


הרב ד"ר אביגדור בנש"ק

מדוע רש"י בפירושו לתורה מפרש מילים פשוטות?

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


הרב ד"ר חנוך גמליאל

חשיבָתו הדקדוקית של רש"י

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


הרב יצחק ישעיה וייס

הפסוקים שמביא רש"י להבהרת פירושו

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


ר' אוריאל פרנק

ביעור שביעית ועוד ארבעה "ביעורים"

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


ר' אשר עגם

הבנת הפירושים הלשוניים של רש"י

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן


הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין

על פירושו המדויק של "גיד הנשה"

להאזנה:

להורדה: לחץ כאן