הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ה

להורדת כל הקבצים בחבילה אחת – לחץ כאן

הרב יואל קטן
דברי פתיחה
להאזנה – לחץ כאן
לצפייה – לחץ כאן
לקובץ מקורות – לחץ כאן

הרב יעקב לויפר
"היסוד הנופל" של רש"י
להאזנה – לחץ כאן
לצפייה – לחץ כאן
לקובץ מקורות – לחץ כאן

הרב ד"ר אביגדור בנש"ק
מדוע רש"י בפירושו לתורה מפרש מילים פשוטות?
להאזנה – לחץ כאן
לצפייה – לחץ כאן
לקובץ מקורות – לחץ כאן

הרב ד"ר חנוך גמליאל
חשיבָתו הדקדוקית של רש"י
להאזנה – לחץ כאן
לצפייה – לחץ כאן
לקובץ מקורות – לחץ כאן

הרב יצחק ישעיה וייס
הפסוקים שמביא רש"י להבהרת פירושו
להאזנה – לחץ כאן
לצפייה – לחץ כאן
לקובץ מקורות – לחץ כאן

ר' אוריאל פרנק
ביעור שביעית ועוד ארבעה "ביעורים"
להאזנה – לחץ כאן
לצפייה – לחץ כאן
לקובץ מקורות – לחץ כאן

ר' אשר עגם
הבנת הפירושים הלשוניים של רש"י
להאזנה – לחץ כאן
לצפייה – לחץ כאן
לקובץ מקורות – לחץ כאן

הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין
על פירושו המדויק של "גיד הנשה"
להאזנה – לחץ כאן
לצפייה – לחץ כאן
לקובץ מקורות – לחץ כאן