קבוצות דיון

אתם מוזמנים בזאת להירשם ולקבל תכנים לשוניים בדוא"ל ממני.
על מנת להירשם לקבוצה – יש לשלוח מייל ריק לכתובת הדוא"ל הרשומה תחת כל קבוצה (ההרשמה וההסרה נעשים אוטומטית ע"י גוגל בעת שליחת מייל ריק לכתובת הרצויה – בהתאמה).
בטרם הרשמה, תוכלו לדגום ולראות תכנים קודמים שנשלחו, בחלונות המוטמעים בדף זה.

קבוצת "מתורגמן"

הערות ושאלות לשוניות על תרגום אונקלוס (notes about Targum Onkelos)

להצטרפות לקבוצה: meturgeman+subscribe@googlegroups.com

לביטול הצטרפות לקבוצה: meturgeman+unsubscribe@googlegroups.com

למידע נוסף על הקבוצה: לחץ כאן | עדכוני RSS

קבוצת "לשון על קצה הלשון"

מעט הערות ושאלות לשוניות בלשון מקורותינו היהודיים (A few notes about the Hebrew Language)

להצטרפות לקבוצה: lashon-al-kze-halashon+subscribe@googlegroups.com

לביטול הצטרפות לקבוצה: lashon-al-kze-halashon+unsubscribe@googlegroups.com

למידע נוסף על הקבוצה: לחץ כאן | עדכוני RSS

קבוצת "רוחב לשון"

כל הערה ושאלה לשונית בלשון מקורותינו היהודיים (All notes & questions about the Hebrew Language)

להצטרפות לקבוצה: rohav-lashon+subscribe@googlegroups.com

לביטול הצטרפות לקבוצה: rohav-lashon+unsubscribe@googlegroups.com

למידע נוסף על הקבוצה: לחץ כאן | עדכוני RSS

קבוצת "שקלא וטריא"

הערות ושאלות תורניות (שאינן לשוניות) (Questions in Halacha)

להצטרפות לקבוצה: shakla-vetarya+subscribe@googlegroups.com

לביטול הצטרפות לקבוצה: shakla-vetarya+unsubscribe@googlegroups.com

למידע נוסף על הקבוצה: לחץ כאן | עדכוני RSS

קבוצת "על הָא ועל דָא"

נושאים כלליים (חינוכיים, חדשותיים ועוד) הכתובים בשפה העברית (General topics written in Hebrew)

להצטרפות לקבוצה: haveda+subscribe@googlegroups.com

לביטול הצטרפות לקבוצה: haveda+unsubscribe@googlegroups.com

למידע נוסף על הקבוצה: לחץ כאן | עדכוני RSS

קבוצת "על דָא ועל גָא"

נושאים כלליים (חינוכיים, חדשותיים ועוד) הכתובים בשפה האנגלית (General topics written in English)

להצטרפות לקבוצה: davega+subscribe@googlegroups.com

לביטול הצטרפות לקבוצה: davega+unsubscribe@googlegroups.com

למידע נוסף על הקבוצה: לחץ כאן | עדכוני RSS