קבוצות דיון

אתם מוזמנים בזאת להירשם ולקבל תכנים לשוניים בדוא"ל ממני.
על מנת להירשם לקבוצה – יש לשלוח מייל ריק לכתובת הדוא"ל הרשומה תחת כל קבוצה (ההרשמה וההסרה נעשים אוטומטית ע"י גוגל בעת שליחת מייל ריק לכתובת הרצויה – בהתאמה).
בטרם הרשמה, תוכלו לדגום ולראות תכנים קודמים שנשלחו, בחלונות המוטמעים בדף זה.

קבוצת "לשון על קצה הלשון"

מעט הערות ושאלות לשוניות בלשון מקורותינו היהודיים (A few notes about the Hebrew Language)

לכניסה נוחה לדף הקבוצה: לחץ כאן

למידע נוסף על הקבוצה: לחץ כאן

לעדכוני RSS של הקבוצה: לחץ כאן

להצטרפות לקבוצה: lashon-al-kze-halashon+subscribe@googlegroups.com

לביטול הצטרפות לקבוצה: lashon-al-kze-halashon+unsubscribe@googlegroups.com

קבוצת "רוחב לשון"

כל הערה ושאלה לשונית בלשון מקורותינו היהודיים (All notes & questions about the Hebrew Language)

לכניסה נוחה לדף הקבוצה: לחץ כאן

למידע נוסף על הקבוצה: לחץ כאן

לעדכוני RSS של הקבוצה: לחץ כאן

להצטרפות לקבוצה: rohav-lashon+subscribe@googlegroups.com

לביטול הצטרפות לקבוצה: rohav-lashon+unsubscribe@googlegroups.com

קבוצת "מתורגמן"

הערות ושאלות לשוניות על תרגום אונקלוס (notes about Targum Onkelos)

לכניסה נוחה לדף הקבוצה: לחץ כאן

למידע נוסף על הקבוצה: לחץ כאן

לעדכוני RSS של הקבוצה: לחץ כאן

להצטרפות לקבוצה: meturgeman+subscribe@googlegroups.com

לביטול הצטרפות לקבוצה: meturgeman+unsubscribe@googlegroups.com

קבוצת "שקלא וטריא"

הערות ושאלות תורניות (שאינן לשוניות) (Questions in Halacha)

לכניסה נוחה לדף הקבוצה: לחץ כאן

למידע נוסף על הקבוצה: לחץ כאן

לעדכוני RSS של הקבוצה: לחץ כאן

להצטרפות לקבוצה: shakla-vetarya+subscribe@googlegroups.com

לביטול הצטרפות לקבוצה: shakla-vetarya+unsubscribe@googlegroups.com

קבוצת "על הָא ועל דָא"

נושאים כלליים (חינוכיים, חדשותיים ועוד) הכתובים בשפה העברית (General topics written in Hebrew)

לכניסה נוחה לדף הקבוצה: לחץ כאן

למידע נוסף על הקבוצה: לחץ כאן

לעדכוני RSS של הקבוצה: לחץ כאן

להצטרפות לקבוצה: haveda+subscribe@googlegroups.com

לביטול הצטרפות לקבוצה: haveda+unsubscribe@googlegroups.com

קבוצת "על דָא ועל גָא"

נושאים כלליים (חינוכיים, חדשותיים ועוד) הכתובים בשפה האנגלית (General topics written in English)

לכניסה נוחה לדף הקבוצה: לחץ כאן

למידע נוסף על הקבוצה: לחץ כאן

לעדכוני RSS של הקבוצה: לחץ כאן

להצטרפות לקבוצה: davega+subscribe@googlegroups.com

לביטול הצטרפות לקבוצה: davega+unsubscribe@googlegroups.com