הרשמה לקבוצה

אתם מוזמנים בזאת להירשם ולקבל תכנים לשוניים בדוא"ל ממני: על מנת להירשם לקבוצה, יש לשלוח מייל ריק לכתובת הדוא"ל הרשומה תחת כל קבוצה (ההרשמה וההסרה נעשים אוטומטית ע"י גוגל בעת שליחת מייל ריק לכתובת הרצויה). בטרם הרשמה, תוכלו לדגום ולראות תכנים קודמים שנשלחו, בקישור המוטמע בשם כל קבוצה.

קבוצת "מתורגמן"
הערות ושאלות לשוניות על תרגום אונקלוס (notes about Targum Onkelos)
הצטרפות: meturgeman+subscribe@googlegroups.com

קבוצת "לשון על קצה הלשון"
מעט הערות ושאלות לשוניות בלשון מקורותינו היהודיים (A few notes about the Hebrew Language)
הצטרפות: lashon-al-kze-halashon+subscribe@googlegroups.com

קבוצת "רוחב לשון"
כל הערה ושאלה לשונית בלשון מקורותינו היהודיים (All notes & questions about the Hebrew Language)
הצטרפות: rohav-lashon+subscribe@googlegroups.com

קבוצת "שקלא וטריא"
הערות ושאלות תורניות (שאינן לשוניות) (Questions in Halacha)
הצטרפות: shakla-vetarya+subscribe@googlegroups.com

קבוצת "על הָא ועל דָא"
נושאים כלליים (חינוכיים, חדשותיים ועוד) הכתובים בשפה העברית (General topics written in Hebrew)
הצטרפות: haveda+subscribe@googlegroups.com

קבוצת "על דָא ועל גָא"
נושאים כלליים (חינוכיים, חדשותיים ועוד) הכתובים בשפה האנגלית (General topics written in English)
הצטרפות: davega+subscribe@googlegroups.com