יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ד

הרב דוד כוכב

"ויתרוצצו": ארבעה פירושים מתרוצצים


ר' אליהוא שנון

תיקוני לשון בתפלה


ר' גלעד הרשושנים

מאל"ף ועד תי"ו: למשמעות השימוש בכל האותיות


ר' אוריאל פרנק

ביקורת למלמד באמצע ק"ש?!


הרב יהודה קרויזר

יגר שהדותא וגלעד


משה אוסי

השלמה לדברי הרב קרויזר


הרב יעקב לויפר

"תיבעל" להגמון תחילה


הרב יצחק פרנק

סמיכת זקנים


הרב מרדכי וינטרויב

צורה נדירה של "אכילה" בלשון חכמים


הרב חנן יצחקי

ההקפדה והדיוק בניסוח של בעל ה"פתחי תשובה"


ר' שמריה גרשוני

הרהורי תשובה של אליעזר בן יהודה?!