תגית: לשון המקרא

- "זמן תפילה לחוד" – שיבוץ פסוקים בתפילה והשפעתו על קריאת המקרא ועל פרשנותו

- "חמש עשרה קלעים" – על אי התאמה דקדוקית במין ובמספר