תגית: פרשנות

- "חמש עשרה קלעים" – על אי התאמה דקדוקית במין ובמספר