הקלטות ערב העיון "לשון ותורה בחנוכה" – ה'תשפ"א – מושב שני

Separator

הרב משה צוריאל – דגש חזק וחשוב

קישור ישיר לקובץ

Separator

ד"ר חנן אריאל – עיוני לשון בהלכות שאלה ופיקדון

קישור ישיר לקובץ

Separator

ד"ר רוני שויקה – על הניסים ועל הגבורות: עיון במשמעות השם "גבורה" בלשון העברית לתקופותיה

קישור ישיר לקובץ

Separator

אוריאל פרנק – סיום

קישור ישיר לקובץ

כתיבת תגובה

Separator