32. ה' מֶלֶך, ה' ימלוך!

קישור ישיר לקובץ

מוקדש לזכרו של ראובן פרגמנצ'יק ז"ל,
שזכה ביציאת מצרים של ימינו לצאת מברית המועצות ולשוב אל ארץ ישראל ואל תורת ישראל.
תנצב"ה.

להרחבה בנושא "ה' יִמְלֹךְ לְעֹלָם וָעֶד", צפו בהרצאתי ביום העיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תש"פ
https://www.maanelashon.org/?p=107

כתיבת תגובה

Separator