74. מִי יִשְׁכֹּן בְּהַר קָדְשֶׁךָ (מזמור טו – חלק א)

קישור ישיר לקובץ

לזכר ר' שמואל בן ניסים עמיר, זכרו לברכה,
שבלבבו הטוב בנה משכן לשכינה.
בגופו שחרר את עיר הבחירה,
ובידיו ייסד ובנה בעיר הבירה
מקדש מעט לכבוד ולתפארה.
נלב"ע: כ"ט באייר תשפ"ב
תנצב"ה

מנחת שי תהלים ט"ו:ג
מי ישכן – כל האומר ומי ישכן בוא"ו אינו אלא טועה.

להרחבה:

יהודה איזנברג, שיחות בספר תהלים
https://www.daat.ac.il/daat/tanach/emet/thlim15c.htm

בא דוד והעמידן על אחת עשרה / יהודה איזנברג
https://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/eis-ba-david.htm

על המדור

למחרת הלוויתה של חמותי, יהודית בת מנחם מנדל, לאחר תפילת שחרית, אמרתי בבית האבל דבר תורה לשוני קצר.
מכאן צמח הרעיון להמשיך בסדרה זו, ולשם כך הקמתי קבוצת ווצאפ שקטה שבה תישלח מדי פעם הקלטה של הגיג קצר על לשון הקודש.

תגובות, רעיונות נוספים וכל משוב – ניתן לשלוח מדף יצירת קשר.

להצטרפות לקבוצת ה-WhatsApp שלי: לחץ כאן

כתיבת תגובה

Separator