4. פּרעה או פרעה? אל תשאל את פישר ופרנק!

קישור ישיר לקובץ

פּרעה/פֿרעה P/F

מנחת שי דברים ח':ג':
מוצא פי ה' – כל בגד כפת דסמיך ליהוא רפי בר מן המבטלים והרבה מהן שהן דגש להוגן קריה כזה כי לא יתכן לומר פי ברפה קודם לשם כי לשון גנאי הוא בלשון צרפת וחלילה לשם יתברך ע"כ מצאתי: ושמעתי שבלשון צרפת פי ר"ל אין ואפס ובכל הספרים הפ"א רפה כדינה ואין לנו לחוש ללשון צרפת שאין מבטלין דרכי לשון הקדש מפני שאר לשונות. ומצאנו עוד במיכה א' כי פי ה' צבאות דבר שהוא רפי.

להרחבה:

בגדכפ"ת במילים לועזיות ובשמות זרים

כתיבת תגובה

Separator