קטגוריה: כינוסים

הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"א

הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ד

הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ה

הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ו

הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ז