הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ו

מר אברהם נפח

"לא תעשה כל מלאכה"

קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יוסף קמינצקי

חשיבות תחביר הפסוק בעיני רש"י

קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב אהרן פרידמן

היבטים לשוניים בשירת הים

קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יצחק סבתו

אונקלוס כדרשן

קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יהונתן פוזן

פרשנויות לשוניות בתרגום

קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יובל שרלו

התרגום כפירוש הראשוני לתורה

קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יצחק פרנק

"מות וחיים ביד לשון": ספר פרשגן ועוד

קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יששכר גואלמן

התרגום ופשוטו של מקרא – הילכו יחדיו?

קישור ישיר לקובץ

Separator

מר אבשלום רצאבי

ייחודה של הארמית במסורת יהודי תימן

קישור ישיר לקובץ

כתיבת תגובה

Separator