הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"א

הרב יואל קטן

דברי פתיחה

קישור ישיר לקובץ

מר ליאור יעקובי

"בדקה לוי במתניתיה", בדק הבית ובדיקת חמץ

קישור ישיר לקובץ

הרב דוד כוכב

ענייני דיומא: דגש באות א'

קישור ישיר לקובץ

מר אליהוא שנון

ניקוי לשוננו מעבודה זרה

קישור ישיר לקובץ

הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין

כתר ארם צובא

קישור ישיר לקובץ

פרופ' יוחנן ברויאר

השפעת הארמית על לשון המשנה

קישור ישיר לקובץ

מר אברהם נפח

החִווי והאִווי

קישור ישיר לקובץ

הרב יעקב לויפר

סימן רבים כפול

קישור ישיר לקובץ

מר יעקב עציון

קטנית שהיא חמץ

קישור ישיר לקובץ

כתיבת תגובה