הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ד

הרב יואל קטן

דברי פתיחה

קישור ישיר לקובץ

ד"ר אורי מלמד

ברכת האורח לבעל הבית בנוסח תימן – קורותיה וסממניה הלשוניים

קישור ישיר לקובץ

לצפייה:


הרב דוד יוסף – רב שכונת הר-נוף

פסקי הג"ר עובדיה יוסף זצ"ל בסוגיות לשוניות

קישור ישיר לקובץ

פרופ' אשר לאופר

מִמּוּשֵׁי קמץ בעדות ישראל

קישור ישיר לקובץ

הרב יוסף חיים מזרחי

קבלת הוראות האריז"ל נגד הדקדוק

קישור ישיר לקובץ

הרב דוד לאו – הרב הראשי לישראל

קדושת לשון הקודש

קישור ישיר לקובץ

הרב אריה וואהל – רב קהילת "דגל מחנה אפרים" סדילקאב

"כי ישאלך בנך" – מה זוּ או זוֹ?

קישור ישיר לקובץ

לצפייה:


ר' משה אוסי

השפעת הערבית על העִברית מימי החלוצים ועד ימינו

קישור ישיר לקובץ

הרב ד"ר אפרים הלבני

שִמּוּש מֵטָפוֹרי במונח הִלכתי

קישור ישיר לקובץ

הרב יונתן יוסף

פסקים לשוניים של הגר"ע יוסף ובנו הרב יעקב זצ"ל

קישור ישיר לקובץ

הרב אליהו לוין

סידורי אשכנז המתחדשים

קישור ישיר לקובץ

לצפייה:


הרב יואל קטן

דברי סיום

קישור ישיר לקובץ

כתיבת תגובה