הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ה

הרב יואל קטן

דברי פתיחה

קישור ישיר לקובץ

הרב יעקב לויפר

"היסוד הנופל" של רש"י

קישור ישיר לקובץ

הרב ד"ר אביגדור בנש"ק

מדוע רש"י בפירושו לתורה מפרש מילים פשוטות?

קישור ישיר לקובץ

הרב ד"ר חנוך גמליאל

חשיבָתו הדקדוקית של רש"י

קישור ישיר לקובץ

הרב יצחק ישעיה וייס

הפסוקים שמביא רש"י להבהרת פירושו

קישור ישיר לקובץ

ר' אוריאל פרנק

ביעור שביעית ועוד ארבעה "ביעורים"

קישור ישיר לקובץ

ר' אשר עגם

הבנת הפירושים הלשוניים של רש"י

קישור ישיר לקובץ

הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין

על פירושו המדויק של "גיד הנשה"

קישור ישיר לקובץ

כתיבת תגובה