הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ו

מר אברהם נפח

"לא תעשה כל מלאכה"

קישור ישיר לקובץ

הרב יוסף קמינצקי

חשיבות תחביר הפסוק בעיני רש"י

קישור ישיר לקובץ

הרב אהרן פרידמן

היבטים לשוניים בשירת הים

קישור ישיר לקובץ

הרב יצחק סבתו

אונקלוס כדרשן

קישור ישיר לקובץ

הרב יהונתן פוזן

פרשנויות לשוניות בתרגום

קישור ישיר לקובץ

הרב יובל שרלו

התרגום כפירוש הראשוני לתורה

קישור ישיר לקובץ

הרב יצחק פרנק

"מות וחיים ביד לשון": ספר פרשגן ועוד

קישור ישיר לקובץ

הרב יששכר גואלמן

התרגום ופשוטו של מקרא – הילכו יחדיו?

קישור ישיר לקובץ

מר אבשלום רצאבי

ייחודה של הארמית במסורת יהודי תימן

קישור ישיר לקובץ

כתיבת תגובה