הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ז

אוריאל פרנק

דברי פתיחה

קישור ישיר לקובץ

משה אוסי

על שמותיה של ירושלים

קישור ישיר לקובץ

הרב יעקב לויפר

פירוש ירושלמי למילים סתומות בראש בבא קמא

קישור ישיר לקובץ

אברהם נפח

מילים באסתר ועוד

הערה: למותר לציין, שכל מרצה, והוא בלבד, אחראי על תוכן הרצאתו ועל אופן התבטאותו. כמו ר' מאיר, יש לקיים "תוכו אכל, קליפתו זרק".

קישור ישיר לקובץ

אליהוא שנון

אתרוג ירושלמי

קישור ישיר לקובץ

יעקב עציון

מן העולם ועד העולם – על העולם והמקום במקראות ובדרשות

קישור ישיר לקובץ

אוריאל פרנק

לשון בית המקדש

קישור ישיר לקובץ

כתיבת תגובה