קבוצות דיון

לעת עתה, חברת Google השביתה את האפשרות לאחזר נתונים מתוך שירות "קבוצות Google" שלה.
בע"ה ננסה למצוא לכך פתרון בהמשך.