יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ב

בשעטו"מ ניתן להאזין לשיעורים מיום העיון בחנוכה ה'תשע"ב.

(ההקלטות של אירוע זה טרם נערכו לקטעים לפי מרצה, ועל כן אנו מגישים בינתיים את ההקלטות בשני חלקים, בהמשך הדף)

ר' אורן גמליאל
נוסח ברכת "שעשה ניסים לאבותינו"

הרב יעקב לויפר
"חשמונָאִי" או "חשמונַיי"?

ר' אברהם נפח
"פחד יצחק"

הרב פרץ לוין
צדק חברתי במועדי ישראל והגדרת "רֵעַ"

הרב דוד כוכב
תפילת לחש בלי הוצאת אויר, האם כשרה?

הרב יהודה קרויזר
דברי ברכה מפי מרא דאתרא

הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין
נוסח משנה תורה לרמב"ם ונוסח הדפוסים

ר' אוריאל פרנק
דקדוקים ופשרות במהדורות סידורי תפילה

חלק א':

קישור ישיר לקובץ

חלק ב':

קישור ישיר לקובץ

כתיבת תגובה