יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ד

הרב דוד כוכב

"ויתרוצצו": ארבעה פירושים מתרוצצים

קישור ישיר לקובץ

ר' אליהוא שנון

תיקוני לשון בתפלה

קישור ישיר לקובץ

ר' גלעד הרשושנים

מאל"ף ועד תי"ו: למשמעות השימוש בכל האותיות

קישור ישיר לקובץ

ר' אוריאל פרנק

ביקורת למלמד באמצע ק"ש?!

קישור ישיר לקובץ

הרב יהודה קרויזר

יגר שהדותא וגלעד

קישור ישיר לקובץ

משה אוסי

השלמה לדברי הרב קרויזר

קישור ישיר לקובץ

הרב יעקב לויפר

"תיבעל" להגמון תחילה

קישור ישיר לקובץ

הרב יצחק פרנק

סמיכת זקנים

קישור ישיר לקובץ

הרב מרדכי וינטרויב

צורה נדירה של "אכילה" בלשון חכמים

קישור ישיר לקובץ

הרב חנן יצחקי

ההקפדה והדיוק בניסוח של בעל ה"פתחי תשובה"

קישור ישיר לקובץ

ר' שמריה גרשוני

הרהורי תשובה של אליעזר בן יהודה?!

קישור ישיר לקובץ

כתיבת תגובה