יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ח

ברכת יישר כח להוריי, לכל המרצים, לכל המשתתפים ולכל המסייעים.
יתברך הבוחר בתורה ובלשונה.

ר' אוריאל פרנק

חמשת תפקידיה של אל"ף השימוש

לצפייה:

קישור ישיר לקובץ

קובץ מצגת נלווית:

לקריאה:

להורדה: לחץ כאן

פרופ' יואל אליצור

תרגום "והאיש משתאה"

לצפייה:

קישור ישיר לקובץ

קובץ ראשי פרקים:

לקריאה:

להורדה: לחץ כאן

קובץ מצגת נלווית:

לקריאה:

להורדה: לחץ כאן

הרב דוד כוכב

חלק א': האם ראוי לדקדק במבטא לשון הקודש?

לצפייה:

קישור ישיר לקובץ

חלק ב': ראיות בעניין המבטא הנכון

לצפייה:

קישור ישיר לקובץ

ראו גם:

http://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=40457

http://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=21811

ד"ר דורון יעקב

כיצד ראוי לקרוא בתורה?

לצפייה:

קישור ישיר לקובץ

אליהוא שנון

הפרדת מילים בקריאת התורה

לצפייה:

קישור ישיר לקובץ

קובץ סיכום:

לקריאה:

להורדה: לחץ כאן

הרב יהודה קרויזר

דברי ברכה מפי מרא דאתרא

לצפייה:

קישור ישיר לקובץ

הרב פרץ לוין

"ימי שמחה והלל"

לצפייה:

קישור ישיר לקובץ

לקריאה:

להורדה: לחץ כאן

ר' אוריאל פרנק

"רצונו של אדם – כבודו"

לזכרו, לכבודו ולקיום צוואתו של הג"ר אהרון יהודה לייב שטיינמן.

לצפייה:

קישור ישיר לקובץ

קובץ מצגת נלווית:

לקריאה:

להורדה: לחץ כאן

כתיבת תגובה