ארמית

​7. "מבוֹרך לעוֹלם" – לא בקדיש!

11. מרן ומרן דבשמיא

47. מרבים בשמחה

57. הא לחמא