הטעמה

61. כמה כמה מלרע

123. ארבע לשונות הגאולה העתידה