תגית: לשון המקרא

"חמש עשרה קלעים" – על אי התאמה דקדוקית במין ובמספר

"זמן תפילה לחוד" – שיבוץ פסוקים בתפילה והשפעתו על קריאת המקרא ועל פרשנותו