תגית: פרשנות

"חמש עשרה קלעים" – על אי התאמה דקדוקית במין ובמספר