פרשת בלק

80. "מראש צורים ומגבעות": שלושה תפקידים לאות מ'