פרשת ויצא

114. שורשים מקראיים לתפילת הדרך – חלק א'