פרשת כי תשא

43. הֶעָשיר או הַעָשיר

44. שקל הקודש ולשון הקודש

131. בֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר