פרשת תולדות

22. ‏איפה ואפוא

23. סמוכים, סימוכין וסמיכות

24. תולדות