צורות הפסק וצורות הקשר

38. עבד כסף פתח שמע פשע

130. "צָהֲלָה" אבל "שָׂמֵחָה"