תפילה

"זמן תפילה לחוד" – שיבוץ פסוקים בתפילה והשפעתו על קריאת המקרא ועל פרשנותו (ה'תשע"ט)

114. שורשים מקראיים לתפילת הדרך – חלק א'