תפילה לשלום המדינה

64. "אבינו שבשמיים" (על התפילה לשלום המדינה)